Санамж

  • 1. Шалгалтыг зөвхөн Google Chrome browser интернет хөтөч ашиглан өгнө. Internet explorer, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Brave зэрэг өөр хөтөчөөр өгсөн тохиолдолд оноо тооцогдохгүй байх эрсдэлтэй.
  • 2.Нэвтрэх код хэсэгт бүртгэлээс өөрийн нэрний өмнөх 5 оронтой кодыг оруулна. (код харах) Нууц үг хэсэгт регистрийн дугаарын сүүлийн 8 оронтой тоог оруулна.
  • 3.Нэвтэрч орсны дараа өөрийн нэр болон шалгалт өгөх чиглэл таарч байгаа эсэхийг шалгана.
  • 4.Шалгалт өгч дууссаны дараа үр дүнгээ шууд харна, 70 буюу түүнээс дээш оноо авсанаар тэнцэнэ.
  • 5.Шалгалтын бүртгэл, төлбөртэй холбоотой асуудлаар ЭМХТ-ийн 70128806 дугаарт холбогдож мэдээлэл авна уу.
Уучлаарай та нэвтрэх эрхгүй байна.